Вивчаються класифікація державних геодезичних мереж та способи їх побудови. Поняття про елементи приведення до центрів знаків та методи їх визначення. Вимірювання кутів способом кругових прийомів і способом повторень. Види умовних рівнянь в аналітичних мережах місцевого значення. Лінійні виміри в аналітичних мережах. Прилади для лінійних вимірів. Поняття про вимірювання віддалей світло- і радіовіддалемірами. Класифікація електронних віддалемірів. Прилади, які використовують під час створення державних геодезичних мереж, виконанні великомасштабного електронного топографічного знімання та створенні цифрових карт за матеріалами цього знімання.

Метою навчальної дисципліни "Геодезії" є вивчення, створення та опрацювання геодезичних мереж згущення, приладів, які використовують під час створення цих мереж, виконання великомасштабного електронного топографічного знімання та створення цифрових карт за матеріалами цього знімання.

Завдання. Дати необхідні теоретичні відомості про історію становлення геодезії, сучасні уявлення про форму та розміри Землі, координати, що застосовуть в геодезії, сучасні електронні прилади, їх будову та принцип роботи, організацію та проведення геодезичних зйомок при виконанні земельно-кадастрових робіт та землевпорядкуванні, прийоми підготовки геодезичних даник для винесення в натуру об'єктів сільськогосподарського призначення.