Предметом вивчення навчального курсу є методи встановлення (відновлення) меж землекористувань, землеволодінь; коректування планово-картографічних матеріалів зйомок минулих років; геодезичні вишукування при видачі громадянам свідоцтв на право власності; способів перенесення проєктів землеустрою в натуру.

Мета навчальної дисципліни "Геодезичні роботи при землеустрою"  полягає у наданні здобувачам вищої освіти теоретичної та практичної підготовки до виконання робіт при землеустрої. Значна увага надається вивченню геодезичних методівпроєктування і перенесення проєктів в натуру (на місцевість) із застосуванням сучасних засобів, з аналізом точності всії стадій цих робіт.

Завдання. Полягає у формуванні знань про: землеустрій, значення геодезичних робіт в інженерно-геодезиному забезпеченні; види геодезичних робіт, які виконуються при землеустрої, вирішенні конкретних практичних і методичних задач землеустрою, земельного кадастру та інших землевпорядних дисциплін. Особлива увага звертається на виконання геодезичних робіт при складанні проєктів землеустрою із застосуванням сучасної вимірювальної техніки та програмного забезпечення.