Метою курсу "Біогеохімії та гідрохімії" є надання здобувачам вищої освіти певного комплексу знань, умінь, навичок, необхідних для вірного розуміння явищ природи, виріщення практичних задач в області охорони довкілля.