Метою дисципліни «Барна справа та робота сомільє» є формування у студентів теоретичних і практичних знань і уміння при організації роботи і обслуговування у барах, а також із наукових основ зберігання і вживання безалкогольних та алкогольних напоїв шляхом поглибленого вивчення основних підходів, принципів і методів роботи бармена і сомельє. Засвоєння студентами знань з організаційних, економічних, технологічних, технічних, соціально-психологічних проблем, які виникають в результаті діяльності барів в Україні у сучасних умовах. Знання з організації приготування, обслуговування та культури вживання основних базових безалкогольних та алкогольних напоїв та виробів з них, має велике значення в наш час.

Завдання дисципліни «Барна справа і робота сомельє» є отримання студентами знань щодо основних положень галузі, процесів виробництва продукції, що застосовуються в закладах ресторанного господарства типу бар, складання винної карти закладу. Її збалансованості з картою страв і відповідності класу закладу, організації бездоганної роботи закладів такого типу та надання ними основних та додаткових послуг. Також відпрацювання у студентів практичних навиків і уміння в розв’язанні виробничих ситуацій, надання їм відповідальності за якість виконання посадових обов’язків.