Метою викладання навчальної дисципліни “Психологія спілкування” є засвоєння студентами основних теоретичних підходів до вивчення проблем комунікації та спілкування, розуміння важливості процесу комунікації який сприяє реалізації себе у професійно-особистісних стосунках, інформаційному обміну у прийнятті рішень, самопрезентації та самоздійсненню.

Основними завданнями навчальної дисципліни “Психологія спілкування” є:

-      Оволодіння теоретичними засадами щодо процесу комунікації та комунікативної компетентності;

-      Розкриття  взаємозв’язку між успішністю у професійній діяльності і рівнем володіння комунікативними процесами; 

-      Формування у здобувачів умінь та навичок аналізу змісту комунікативних актів та моделювання зворотнього зв’язку.

-      Підготовка до публічного виступу з урахуванням аудиторії, вербальних та невербальних методів комунікації та ін.

Викладач: д.пед.наук, професор Яцула Тетяна Володимирівна