Навчальна дисципліна є обов’язковою компонентою (ОК) і входить до циклу спеціальної (фахової) підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура. В результаті вивчення даного курсу здобуті вміння та навички дозволять реалізувати у практичних умовах при вирощуванні, годівлі та розведення риб. Здобувач вищої освіти буде розуміти функціонування організму гідробіонтів на фізіологічному рівні, вміти корегувати процеси процеси життєдіяльності гідробіонтів: травлення, розмноження, ендокринну регуляцію, дихання. Отримає глибинні знання щодо адаптації організму риб до водного середовища, функціонування організму та його окремих органів, ролі білків, ліпідів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів, ферментів та гормонів в організмі риб, знання яких необхідне при засвоєнні спеціальних навчальних дисциплін у майбутньому