Навчальна дисципліна є обов’язковою компонентою (ОК) і входить до циклу спеціальної (фахової) підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура. В результаті вивчення даного курсу здобувач вищої освіти здобуде знання та навички щодо алгоритму фізіологічних досліджень, ознайомиться з фізіологічними аспектами дослідження біологічних об’єктів та основними проявами життєдіяльності риб та їх регуляторними функціями за умов адаптаційно-компенсаторних процесів.