Курс навчальної дисципліни «Годівля тварин і технологія кормів» призначений для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»,
спеціальності 
204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».
Об'єм курсу    180 годин    кредитів. Вид контролю: іспит.

Лектор: кандидат с.-г., наук, доцент Корбич Н.М.
Лабораторно-практичні заняття: асистент Кривий В.В.