Курс навчальної дисципліни вибіркової компоненти «Утримання копитних в умовах мисливських господарствах» призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» першого (бакалаврського) рівня.
Об'єм курсу:  30 годин , 3 кредити. Вид контролю: залік

Лектор: кандидат с.-г., наук, доцент Соболь О.М.
Практичні заняття: асистент Кривий В.В.