Викладач, доцент Каращук Г.В.

Вивчення даної дисципліни дозволяє одержати знання щодо технології виноробства, вивчення властивостей сировини, характеристики приміщень та технологічних ємностей, набуття навичок у вивченні технологічних операцій при переробці винограду, оволодіння методикою виробництва окремих груп вина. Відповідно набуття знань щодо вивчення класифікації виноградних вин та їх харчової цінності, вивчення винограду як сировини для виноробства, характеристики приміщень та технологічних ємностей, основних технологічних операцій при приготуванні вина із винограду, оволодіння технологією виготовлення окремих груп вин є важливим для формування компетентностей висококваліфікованих фахівців в галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»

Мета викладання дисципліни 

Формування у майбутніх бакалаврів здатності використовувати знання щодо технології виноробства, вивчення властивостей сировини, характеристики приміщень та технологічних ємностей, набуття навичок у вивченні технологічних операцій при переробці винограду, оволодіння методикою виробництва окремих груп вина, що пов'язано з їх майбутньою професійною діяльністю.

Завдання вивчення дисципліни

вивчення класифікації виноградних вин та їх харчової цінності;

вивчення винограду як сировини для виноробства;

вивчення характеристики приміщень та технологічних ємностей;

вивчення основних технологічних операцій при приготуванні вина із винограду;

оволодіння технологією виготовлення окремих груп вин