Мета навчальної дисципліни - формування у здобувачів вищої освіти знань про закономірності змін економічних параметрів діяльності і розвитку суб’єктів аграрного бізнесу, умінь і навичок застосування методів та інструментарію для обґрунтування економічно ефективних управлінських рішень.

Завданням дисципліни є оволодіння науковими знаннями та практичними навичками з питань особливостей економічного управління в аграрній сфері економіки, формування системних характеристик економічного управління суб’єктами агробізнесу, оволодіння навичками складання бюджетів як сучасної технології економічного управління розвитком підприємницьких формувань, набуття вмінь використовувати методи та інструменти фінансового менеджменту для прийняття і реалізації управлінських рішень у ефективному розвитку суб’єктів аграрного бізнесу.

Викладач: к.е.н., доцент Аверчева Наталя Олександрівна