Мета дисципліни: формування у здобувачів систематизованих знань про теоретичне, методичне і практичне підґрунтя корпоративного управління.

Завдання дисципліни: ознайомлення здобувачів з принципами корпоративного управління; оволодіння навичками дослідження системної сутності корпоративного управління; обирати оптимальні методики аналітичного забезпечення сучасних систем управління.

Викладач: д.е.н., професор Морозов Роман Володимирович