Мета дисципліни: формування у здобувачів систематизованих знань про теоретичне, методичне і практичне підґрунтя стратегічного управління.

Завдання дисципліни: ознайомлення здобувачів з принципами стратегічного управління; оволодіння навичками дослідження системної сутності стратегічного управління; навчання майбутніх спеціалістів обґрунтовувати стратегічні рішення; обирати оптимальні методики аналітичного забезпечення сучасних систем управління.

Викладач: д.е.н., професор Морозов Роман Володимирович