1. Викладач, доцент Каращук Г.В.
 2. .     Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни – одержання знань щодо технології консервування плодів та овочів, оволодіння методами консервування, набуття навичок у вивченні технологій виробництва консервованої продукції, окремим видам консервів та обліку консервованої продукції.

Основні завдання курсу:

 • вивчення сировини і тари, які використовуються у консервному виробництві;
 • вивчення основних процесів і обладнання консервного виробництва;
 • оволодіння біохімічним, хімічним і фізичним методами консервування.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • асортимент плодоовочевої консервної продукції;
 • характеристику та стандартні показники якості сировини;
 • класифікацію та характеристику тари;
 • основні процеси консервного виробництва;
 • основне обладнання при виробництві консервів;
 • біохімічні методи консервування;
 • хімічні методи консервування;
 • фізичні методи консервування.

Уміти:

 • проводити визначення якості основної та допоміжної сировини для виробництва плодоовочевих консервів;
 • визначати якість тари згідно із встановленими стандартами;
 • контролювати якість сировини і підготовку її до консервування;
 • оцінювати якість фізичного методу консервування;
 • правильно проводити технічний контроль та зберігання консервів;
 • проводити консервування способом молочнокислого бродіння та давати оцінку біохімічному методу консервування;
 • проводити консервування способом теплової стерилізації та давати оцінку фізичному методу консервування.

Особливу увагу при вивченні дисципліни приділяють матеріалам по виготовленню окремих видів консервів та обліку консервованої продукції.

Володіти:

 • основами технологічних прийомів переробки плодоовочевої сировини, основами процесів та апаратів харчової промисловості, методами проектування консервних виробництв.

Викладання дисципліни „Технологія консервування плодоовочевої і ягідної продукції” ґрунтується на знаннях основ дисциплін: фізика, хімія, математика, ботаніка, основи первинної обробки продукції рослинництва.