Метою викладання навчальної дисципліни “Психологія маніпулювання” є формування у майбутніх фахівців основ психологічних знань, щодо маніпулювання, які нададуть можливість на високому кваліфікаційному рівні вирішувати професійні та особистісні проблеми.

Основними завданнями навчальної дисципліни “Психологія маніпулювання” є:

-      розуміння сутності та особливостей маніпулювання в професійному та особистому житті людини;

-      знайомство з основними напрямами досліджень у галузі маніпулювання; 

-      формування уяви про види маніпулювання;

-      аналіз етичих та професійно-етичних аспектів використання маніпулятивних технологій;

-      формування професійної відповідальності за міжособистісне спілкування;

-      розвиток умінь вирішувати проблеми пов’язані з ситуаціями маніпулювання;

здійснювати пошук, аналіз та оцінку інформації, важливої для рішення професійних завдань, професійного розвитку.

Викладач: д.пед.н., професор Яцула Тетяна Володимирівна