Мета дисципліни: розширення теоретичних знань з питань конкурентоспроможності підприємств, а також оволодіння здобувачами методичним інструментарієм, практичними навичками з результативного управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання.

Завдання дисципліни: теоретична підготовка здобувачів третього рівня вищої освіти з питань:

-  теорії конкуренції, конкурентних переваг та конкурентоспроможного управління підприємством;

-  набуття навичок оцінки рівня конкурентоспроможності різних об’єктів;

-  узагальнення та структурування знань щодо моделей та методики оцінювання конкурентоспроможності підприємства;

-  визначення обсягів конкурентного галузевого середовища підприємства й оцінюванні розташування сил на ринку;

-  ідентифікації видів конкурентних переваг;

-  економічного обґрунтування та конкретизації функції управління конкурентоспроможністю підприємства;

-  вироблення конкурентоспроможних рішень для досягнення необхідних конкурентних переваг.

Викладач: д.е.н., професор Грановська Вікторія Григорівна