Метою проведення педагогічної практики здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти є набуття вмінь ф навичок практичної педагогічної діяльності в закладах вищої освіти, підвищення рівня компетентностей щодо здійснення освітнього процесу, розвитку і професійної підготовки студентів до певного виду професійно-орієнтованої діяльності.

Завданням педагогічної практики є:

- застосування теоретичних знань з курсу „Педагогіка та психологія вищої школи” у вирішенні конкретних педагогічних завдань і ситуацій;

- формування психолого-педагогічних та методичних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи;

- набуття умінь організації основних форм навчання у вищій школі, застосування сучасних технологій і методики навчання;

- формування умінь професійно-педагогічної взаємодії зі студентською аудиторією на основі усвідомлення змісту, методів виховної роботи куратора студентської групи;

- вироблення умінь щодо застосування сучасних технологій і методик навчання та виховання;

- розвиток якостей викладача вищої школи, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності.

Керівник: д.е.н., професор Яцула Тетяна Володимирівна