Мета дисципліни: формування здатностей у здобувачів застосовувати на практиці теорію управління науковими проєктами, розуміти проблеми управління проєктною діяльністю, аналізувати ризики, що пов'язані з виконанням проєкту, а також розробляти та надавати пропозиції щодо координації та коригування проєктних дій, а також розкриття поняття, змісту та механізму захисту прав інтелектуальної власності.

Завдання дисципліни: теоретична підготовка здобувачів третього рівня вищої освіти з питань: сутності і категорій методології наукових досліджень; організації процесу наукового дослідження; вибору об’єктів наукового дослідження; застосування теоретичних та емпіричних методів та принципів дослідження; розроблення етапів та форм процесу наукового дослідження; планування науково-дослідних робіт; розуміння проблеми управління проєктною діяльністю та аналізування ризиків пов'язаних з виконанням проєкту; розроблення кейсів наукових проєктів; застосовування організаційних механізмів управління проєктами; розроблення та надання пропозицій (рекомендацій) щодо координування та коригування виконання проєкту; оцінювання етапних та кінцевих результатів виконання робіт проєкту; поняття та сутності інтелектуальної власності та способів її захисту на національному та міжнародному рівнях.

Викладач: д.е.н., професор Грановська Вікторія Григорівна