Мета дисципліни: формування вмінь у здобувачів застосовувати на практиці теоретичні та методологічні основи формування та реалізації аграрної економіки, вміння оцінювати її ефективність та обґрунтовувати вибір тих чи інших заходів державного регулювання, пошуку ефективних шляхів досягнення стану економіки стійкого розвитку.

Завдання дисципліни: теоретична підготовка здобувачів третього рівня вищої освіти з питань:

-   економічної сутності, характеру і головних компонентів аграрної економіки;

-   методологічних та макроекономічних засад формування аграрної політики країни;

-  правових підстав та особливостей діяльності державних органів та інститутів з питань аграрної політики, а також порядку використання ними різноманітних ринково-політичні інструментів;

-  ефективності заходів фінансово-кредитної, податкової, цінової політики в аграрному секторі, а також аграрно-соціальній та аграрно-екологічній політиці держави;

-  розуміння особливостей формування системи управління аграрною економікою у країнах із різним рівнем соціально-економічного розвитку.

Викладач: д.е.н., професор Грановська Вікторія Григорівна