Мета: формування у майбутніх фахівців базових знань  з культури харчування для розв’язування задач у професійній діяльності, осмислення принципів гармонійного розвитку осо­бис­тості і сталого розвитку суспільства.

Завдання навчальної досципліни:

– покращення гуманітарної підготовки студентів, ознайомлення студентів з основами етики та культури харчування

- формування у студентів наукового світогляду та високих моральних якостей;

- підвищення загальнокультурного рівня студентів, розширення їх теоретичної і фахової підготовки;

- прищеплення їм глибокої зацікавленості духовною скарбницею українського народу;

- ознайомлення студентів з правами та обов’язками громадянина України щодо  збереження культурної спадщини;

- ознайомлення студентів  з культурою харчування,мистецтвом сервірування основними правилами етикету для формування у студентів високих моральних якостей та підвищення загального культурного рівня

 

     ВИКЛАДАЧ: к.с.г.н., доцент НОВІКОВА Н. В.