Мета дисципліни: формування у здобувачів третього рівня вищої освіти  наукового мислення, компетентностей, які є основою наукової діяльності.

Завдання дисципліни:

-  ознайомити здобувачів з основними категоріями філософії науки та академічної етики;

-  показати зв'язок теорії пізнання з науковою діяльністю;

-  ознайомити здобувачів з основними принципами наукового мислення, методологією та методами наукового пошуку;

- сформувати у здобувачів основи знань про академічну етику.

Викладач: д.пед.н., професор Яцула Тетяна Володимирівна