Курс «Агрометеорологія» призначений  для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня  спеціальностей 201 "Агрономія", 202 "Захист і карантин рослин", 203 "Садівництво та виноградарство" всіх форм навчання.

Викладачі: канд. с.г. наук, доцент Керімов А.Н. ; асистентка Нікітенко М.П.