Метою дисципліни є формування у аспірантів інформативно-комунікативної компетентності, пов’язаної з використанням інформаційних технологій у наукових дослідженнях, розкриття сутнісних аспектів застосування комп’ютерних мереж для пошуку наукової інформації, ознайомлення з функціональними можливостями програмних засобів, призначених для здійснення наукового аналізу інформації і їх ефективного використання в наукових дослідженнях.

Метою викладання навчальної дисципліни «Наукова іноземна мова» є формування необхідних навичок та умінь мовленнєвої діяльності англійською мовою для вирішення фахових задач.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Наукова іноземна мова» є:

- забезпечувати як усне, так і письмове спілкування в межах професійної тематики;

- засвоїти лексичний обсяг, достатній для ефективного спілкування в межах науково-дослідної діяльності, а також набути навички використання вокабуляру у письмовому та усному професійному спілкуванні;

- сформувати практичні навички ведення наукових конференцій, університетських досліджень, перемовин, телефонних розмов, складання та проголошення офіційних доповідей, лекцій, бесід за тематикою спеціальності;

- можливість одержання здобувачами новітньої фахової інформації через іншомовні джерела;

-  сформувати практичні навички анотування, а також англо-українського перекладу наукової літератури професійної тематики.  

Викладач: к.тех.н., доцент Лобода Олена Миколаївна