Соціальна динаміка розвитку суспільства, погіршення здоров'я населення викликають необхідність акцентувати увагу майбутніх фахівців на уявленні про здоров’я як базову цінність особистості. Філософська рефлексія щодо основних факторів здоров'я, здорового способу життя спонукає до відповідального відношення до здоров'я, розуміння його як смисложиттєвої цінності.

Цілями курсу є: показати значення здоров'я людини як важливого фактора її успішності у професійному та особистому житті. 

  • ознайомити студентів з основними поняттями філософії здоров'я;
  • показати зв'язок здоров'я зі способом життя і смислами діяльності;
  • познайомити студентів з основними підходами і методами діагностики стану здоров'я;
  • продемонструвати значення фізичних, психологічних та соціальних факторів, що впливають на формування здорового способу життя;
  • підготувати студентів до самостійного прогнозування в області здоров'я, до оцінки впливу різних чинників на здоров'я особистості.