Дисципліна «Декоративні розсадники» є однією з основних у підготовці майбутніх фахівців садово-паркового господарства.

У зв’язку з новим етапом розвитку садово-паркового господарства в Україні, збільшенням обсягів будівництва, як в державному так і в приватному секторі зростає потреба в декоративному садивному матеріалі деревних рослин, який широко використовується для озеленення населених місць, садово-паркового будівництва, створення лісопарків. Швидкими темпами зростають обсяги світового виробництва та розширюється асортимент декоративного садивного матеріалу та лісових культур, вдосконалюються існуючі та широко впроваджуються нові, сучасні технології його вирощування в жорстких умовах Степу з урахуванням змін клімату.