Мета курсу: Вивчення теоретичної бази створення високопродуктивних і декоративно цінних насаджень, формування довговічних і стійких фітоценозів за умов антропогенного пресингу.

В результаті вивчення курсу «Дендрологія» здобувачі опановують знання про:

- таксономічне різноманіття деревних рослин;

- життєві форми деревних рослин;

- морфологічні ознаки, біологічні і екологічні особливості рослин;

- географічне поширення деревної і чагарникової рослинності;

- використання деревних рослин в практиці лісового господарства, агролесомеліорації і озеленення.

Визначати деревні рослини за визначниками і знати:

- основні поняття і терміни з дендрології;

- систематику голонасінних і покритонасінних рослин;

- біологічні та екологічні особливості деревних рослин;

- основні поняття з лісової фітоценології та біогеоценологіі;

- дендрофлори України та Херсонської області;

- рідкісні та зникаючі деревні рослини України та Херсонської області;

- методику збору, оформлення дендрологічного гербарію.