Здобувачі отримують теоретичні знання і практичні навички, які необхідні для усвідомлення значення нутрієнтів харчових продуктів для харчування в життєдіяльності людини, біохімічних процесів перетворень окремих компонентів їжі та їх вплив на діяльність фізіологічних систем організму; дослідження складу і функціональних властивостей продуктів харчування та їх вплив на механізми метаболізму і фізіологічні процеси в організмі людини; виявлення порушення основних принципів раціонального харчування та факторів впливу на здоров’я і працездатність людини; пропагування принципів здорового харчування та підвищення культури споживання їжі; розробки харчових раціонів для різних категорій населення залежно від їх призначення; впровадження прогресивних технологій у виробництво продуктів харчування визначення впливу нутрієнтів на стан здоров’я людини, формування знань про причини і шляхи корегування дефіциту поживних речовин, організація харчування для різних верств населення.

Завдання дисципліни:

- вивчення макро- і мікронутрієнтного складу продовольчої сировини та харчових продуктів;

- проведення пошуку потенційних і нових джерел ессенціальних нутрієнтів;

- проведення обґрунтування раціонального харчування, зниження рівня захворювань, пов'язаних з порушенням харчового статусу;

- придбання сучасних знань в галузі фізіологічних особливостей, біохімічних основ травлення, регуляторних механізмів підтримки гомеостазу людини залежно від його статевої, вікової, національної належності, умов праці та мешкання, фізіологічного стану та характеру захворювання;

- отримання необхідної інформації про функціональні харчові інгредієнти та їх вплив на певні функції організму людини;

- конструювання та виробництво продуктів спеціального призначення для вагітних, хворих, дітей та літніх людей.

- визначати хімічний вміст та енергетичну цінність харчових продуктів;

- розробляти раціони харчування для різних верств населення;

- здійснювати підбір режимів кулінарної обробки сировини і продуктів для виготовлення продуктів раціонального харчування;

- виявляти основні показники якості та параметри контролю за даним видом продукції;

- розробляти страви із збалансованим нутрієнтним складом.