Метою дисципліни «Організація виробництв харчових підприємств» є засвоєння теоретичних знань з основних питань сучасної організації виробництва та планування діяльності підприємства, набуття практичних навичок у проведенні різноманітних розрахунків, пов’язаних із проектуванням організаційних процесів, оцінкою наявних резервів та плануванням діяльності підприємства.