Дисципліна «Виробництво крафтових харчових продуктів» спрямована на опанування та реалізацію здобувачами вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок з виробництва крафтової харчової продукції, набуття вміння діагностики технології харчової продукції як цілісної технологічної системи, спрямованих на удосконалення існуючих та розробку нових, більш ефективних технологічних процесів у підприємствах харчової промисловості та ресторанного бізнесу, що використовують крафтові технології