„Технологія м’яса та м’ясних продуктів”
для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Викладач Ушакова Світлана Валеріївна