ФІТОПАТОЛОГІЯ - обов’язкова компонента освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 201 Агрономія, вивчення якої відбувається у четвертому семестрі другого року навчання. Дисципліна знайомить здобувачів вищої освіти з причинами виникнення хвороб рослин, особливостями їх розвитку, збудниками та методами захисту. 

МЕТА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ:формування у здобувачів вищої освіти компетентностей щодо основних причин виникнення хвороб рослин, визначення їх етіології, розуміння способів поширення патогенів і методів діагностики хвороб сільськогосподарських культур, оволодіння різними методами контролю розвитку фітопатогенів в інтегрованих системах захисту рослин.

ВИКЛАДАЧ: ДУДЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ – член-кореспондент НААН, доктор е.н., доцент кафедри ботаніки та захисту рослин.