«Технохімконтроль харчових продуктів», для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою Технологія переробки та зберігання  продукції рослинництва, спеціальністю 201 «Агрономія»

Викладач Ушакова Світлана Валеріївна