Дисципліна «Ветеринарна вірусологія» дає уявлення та знання щодо природи, систематики, структури, хімічної будови вірусів, репродукції і культивування вірусів; особливості патогенезу вірусних інфекцій та противірусного імунітету, правил підготовки вірусного матеріалу та проведення досліджень.