Дисципліна «Захист лікарських рослин від  шкідників і хвороб» є вибірковим компонентом освітньої програми підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» на агрономічному факультеті, вивчення якої відбувається у восьмому семестрі четвертого року навчання.

Дисципліна «Захист лікарських рослин від  шкідників і хвороб» як наука вивчає  головних шкідників та хвороби лікарських рослин та захист цих культур від пошкоджень шкідниками і хворобами, яке має велике значення, так як без глибокого вивчення цих питань не можливо кваліфіковано без нанесення шкоди довкіллю захистити  і виростити лікарські рослии з мінімальним використанням пестицидів.    

Найбільш прогресивним і раціональним напрямком у стратегії захисту  лікарських рослин є розробка і впровадження інтегрованих систем, у яких передбачається біологізація захисту і переведення її на екологічну й економічну основу. 

МЕТОЮ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ Є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок щодо встановлення видового складу збудників захворювань,  вивчення причин і закономірностей, що спричинюють ураження рослин фітопатогенами та шкідливими комахами,  проведення обстеження лікарських культур на заселеність шкідниками та збудниками хвороб, вивчення ситуацій, при яких планується застосування різних методів і заходів захисту лікарських культур від пошкоджень шкідниками та хворобами.

ВИКЛАДАЧ: МИНКІНА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА кандидат с.-г. наук, доцент кафедри ботаніки та захисту рослин.