Дисципліна «Захист декоративних насаджень від  шкідників і хвороб» є вибірковим компонентом освітньої програми підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» на агрономічному факультеті, вивчення якої відбувається у восьмому семестрі четвертого року навчання.

Дисципліна «Захист декоративних насаджень від  шкідників і хвороб» як наука вивчає  головних шкідників та хвороби декоративних рослин та захист цих культур від пошкоджень шкідниками і хворобами, яке має велике значення, так як без глибокого вивчення цих питань не можливо кваліфіковано без нанесення шкоди довкіллю захистити  і виростити декоративні рослини з мінімальним використанням пестицидів.    

Найбільш прогресивним і раціональним напрямком у стратегії захисту  декоративних насаджень є розробка і впровадження інтегрованих систем, у яких передбачається біологізація захисту і переведення її на екологічну й економічну основу. 

МЕТОЮ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок щодо   визначення  хвороб та шкідливих комах, проведення обстеження цих культур на заселеність шкідниками та збудниками хвороб, вивчення ситуацій, при яких планується застосування різних методів і заходів захисту декоративних насаджень від пошкоджень шкідниками, хворобами та накопиченню корисної фауни з подальшим її використанням, забезпечує засвоєння методів сигналізації, нагляду за появою шкідників та збудників хвороб, а також проведення ентомопатологічних обстежень.

ВИКЛАДАЧ: МИНКІНА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри ботаніки та захисту рослин.