Дисципліна «Імунітет рослин» є вибірковим компонентом освітньої програми підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» на агрономічному факультеті, вивчення якої відбувається в четвертому семестрі другого року навчання.

Дисципліна «Імунітет рослин» як наука вивчає причини і закономірності прояву імунітету рослин до шкідливих об’єктів. Вивчення закономірностей у сфері імунітету рослин, методів селекції сільськогосподарських рослин на стійкість проти хвороб та шкідників та використання їх у практичній роботі є одним із основних завдань дисципліни. Найбільш ефективним способом боротьби зі шкідливими об’єктами є впровадження у виробництво стійких сортів. Це дає змогу не лише попередити втрати врожаю, а й значно поліпшити екологічний стан отриманої с.-г. продукції за рахунок зменшення пестицидного навантаження на рослини.

МЕТОЮ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок щодо основ імунітету рослин проти хвороб та шкідників, закономірностей у сфері імунітету рослин, методів селекції сільськогосподарських рослин на стійкість проти хвороб та шкідників, вивчення типів стійкості, фізіологічні та біохімічні аспекти імунітету.

Викладач: МИНКІНА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА - кандидат с.-г. наук, доцент кафедри ботаніки та захисту рослин