Навчальна дисципліна «Захист їстівних грибів від шкідників і хвороб» є вибірковим компонентом освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» на агрономічному факультеті, вивчення якої відбувається в сьомому семестрі четвертого року навчання.

Дисципліна знайомить здобувачів вищої освіти зі шкідниками і хворобами їстівних грибів та сучасними системами захисту в грибівництві. Вивчення даної дисципліни є необхідною умовою для науково-обґрунтованого планування та проведення майбутніми фахівцями захисних заходів на різних етапах технології вирощування їстівних грибів.

МЕТОЮ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок виробництва в штучних і природних умовах їстівних грибів та захисту їх від шкідників і хвороб, ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними принципами організації промислового грибівництва та захисних заходів.

ВИКЛАДАЧ: МАКУХА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА - кандидат с.-г. наук, доцент кафедри ботаніки та захисту рослин