Навчальна дисципліна «Основи карантину рослин» є обов’язковим компонентом освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» на агрономічному факультеті, вивчення якої відбувається в третьому семестрі другого року навчання.

Дисципліна знайомить здобувачів вищої освіти із базовими поняттями, чинним законодавством, державним управлінням, фітосанітарними заходами з карантину рослин, міжнародним співробітництвом. Вивчення даної дисципліни є необхідною умовою для розуміння майбутніми фахівцями особливостей функціонування системи карантину рослин на регіональному, державному та міжнародному рівнях, кваліфікованої розробки і застосування фітосанітарних заходів проти регульованих шкідливих організмів.

МЕТОЮ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ є ознайомлення здобувачів вищої освіти із законодавством, державним управлінням у сфері карантину рослин, формування теоретичних знань і практичних навичок розробки та застосування фітосанітарних заходів, моніторингу і боротьби з регульованими шкідливими організмами.

ВИКЛАДАЧ: МАКУХА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНАкандидат с.-г. наук, доцент кафедри ботаніки та захисту рослин