Дисципліна «Карантинна лабораторна експертиза» є обов’язковою компонентою освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 202 Захист і карантин рослин агрономічного факультету, вивчення якої відбувається в шостому семестрі третього року навчання. Дисципліна розглядає методи огляду та методику проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання з урахуванням різноманітності імпортно-експортних торгових операцій. Вивчення дисципліни дозволить майбутнім фахівцям набути професійні компетенції з виробничо-технологічної, організаційно-управлінської та консультативної діяльності у сфері захисту рослин від карантинних шкідливих організмів.

МЕТА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ: Формування у здобувачів вищої освіти системи професійних знань і умінь щодо методів відбору зразків та техніки проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання.

ВИКЛАДАЧІ: МАРКОВСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІЇВНА - доктор с.-г. наук, професор кафедри ботаніки та захисту рослин

ГРЕЧИШКІНА ТАМАРА АНДРІЇВНА - асистент кафедри ботаніки та захисту рослин