Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень у захисті рослин» є обов’язковим компонентом освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» на агрономічному факультеті, вивчення якої відбувається в шостому семестрі третього року навчання. Дисципліна знайомить здобувачів вищої освіти з основами науково-дослідної роботи у захисті рослин. Вивчення дисципліни дозволить майбутнім фахівцям планувати та організовувати наукові дослідження, аналізувати отримані результати експерименту та логічно й обґрунтовано представляти їх.

МЕТОЮ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ є  формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань і практичних умінь з науково-дослідної роботи у захисті рослин.

Викладач: МАРКОВСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІЇВНА - доктор с.-г. наук, професор кафедри ботаніки та захисту рослин