АГРОХІМІЯ – обов’язкова дисципліна підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 202 "Захист і карантин рослин", спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі  ефективного застосування органічних, мінеральних, бактеріальних добрив та інших агрохімічних засобів з метою науково обґрунтованого використання ґрунтів, збереження і підвищення їх родючості, збільшення врожайності та покращення якості рослинницької продукції. 

МЕТОЮ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок з питань мінерального живлення рослин, ефективного використання органічних, мінеральних добрив та інших агрохімічних засобів з метою збільшення врожайності та покращення якості рослинницької продукції за одночасного збереження та відтворення родючості ґрунтів. 

Викладач: СИДЯКІНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА – канд. с.-г. наук, доцент кафедри землеробства.