Навчальна дисципліна "АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ" вивчає основні метеорологічні елементи, які формують фізичний стан атмосфери, тобто погоду. Для здобувачів вищої освіти дисципліна "АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ" є базисом професійних знань, необхідних для аналізу кліматичних і погодних умов у період росту і розвитку рослин з метою формування на цій основі об’єктивних висновків і рекомендацій щодо регулювання технологій вирощування культур та їх захисту від шкідників та хвороб задля отримання максимальної продуктивності.

МЕТОЮ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок з питань ефективного використання метеорологічних даних для збільшення врожайності та покращення якості рослинницької продукції за одночасного збереження та відтворення родючості ґрунтів. 

Викладач: СИДЯКІНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА – канд. с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва та агроінженерії.