Мета і завдання дисципліни «Технологія виробництва кулінарної продукції»  є  формування базових знань з технології виробництва кулінарної продукції, оволодіння основними правилами кулінарної обробки продуктів харчування для отримання готової продукції, оволодіння професійними знаннями, навичками та вміннями щодо технологічних процесів у закладах ресторанного господарства, випуску кулінарної продукції та її споживання. Завдання: - ознайомлення з основами технології виробництва кулінарної продукції; систематизація окремих стадій технологічного процесу виробництва продуктів харчування, оволодіння технологією їх виробництва з метою опанування студентами основ управління технологічними процесами з урахуванням вимог створення продукції високої якості, визначеної харчової і біологічної цінності, енергоємності; набуття знань і вмінь пов’язувати наукові та нормативні положення з сучасною практикою галузі (ресторанним господарством); ефективне використання вмінь і навичок в процесі надання послуг харчування різним верствам населення і забезпечення попиту на продукцію ресторанного господарства; набуття знань щодо формування асортименту кулінарної продукції, визначення перспектив його розвитку; набуття практичних навичок з виробництва і реалізації кулінарної продукції власного виробництва ЗРГ.