Метою дисципліни «Кулінарний дизайн» є вивчення та оволодіння студентами спеціальними теоретичними знаннями та практичними навиками з оформлення різноманітної кулінарної та кондитерської продукції, вивчення основних естетичних принципів сучасного дизайну, оволодіння методами оформлення та прикрашання готової продукції, надання студентам уміння використати набуті знання для розроблення нових дизайнерських рішень з оформлення страв та виробів.

Завдання дисципліни «Кулінарний дизайн» полягають в отриманні студентами знань з основ оформлення харчових продуктів, вивченні студентами загальних питань та теоретичних основ з розроблення нових і вдосконалення існуючих технологій оформлення страв та оздоблення кулінарних виробів, вивчення дії окремих компонентів та поєднання з іншими, оволодіння методами поєднання кольорових гам, надання студентам уміння використати набуті знання для розроблення нових дизайнерських рішень з оформлення страв та виробів.