Дисципліна «Технологія виробництва продукції тваринництва» є
невідємною складовою навчального процесу аспіранта, що навчається за
спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва».