Дисципліна «Сучасні тенденції світової технології переробки» займає
важливе місце у формуванні знань для здобувачів ступеня вищої освіти - доктор
філософії, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 204 з
питань вивчення сучасних тенденцій світової технології та впровадження
безпосередньо в умовах виробництва м'ясної та іншої сировини з виготовленням
вітчизняних і зарубіжних високоефективних, енергозберігаючих та безвідходних
технології переробки сировини.