Дисципліна «Технологія продуктів забою тварин», для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Форма контролю - залік