Філософія освіти представляє собою сферу наукового знання, що займається осмисленням та пошуком шляхів розв’язання педагогічних проблем через методологічні засади філософії. Ця наука розглядає освіту, що виступає її об’єктом, у часовій перспективі (її минулі, сучасні та майбутні стани) через призму філософського аналізу освітніх ідей, систем, моделей. Предметом філософії освіти є дослідження взаємозв’язків знаннєвих масивів педагогічної сфери. Філософсько-освітнє знання покликане втілити стратегічні ідеї підвищення ефективності освітнього процесу на основі гуманізації, гуманітаризації, індивідуалізації, диференціації та демократизації на всіх етапах та у всіх ланках освіти.