Вивчення дисципліни «Педагогічні технології» спрямоване на систематизований опис сучасних педагогічних технологій, що можуть використовуватись у професійній підготовці майбутніх фахівців. Сьогодні у професійній освіті існує і використовується безліч педагогічних технологій, які однак чітко не формалізуються, використовуються без належного розуміння цілей їх використання, переваг і недоліків. У викладі матеріалу наведено класифікацію технологій навчання, етапи реалізації, переваги і недоліки та умови використання.

Мета дисципліни – здобуття студентами необхідних теоретичних засад, методичних підходів і набуття практичних навичок щодо освітніх технологій,  принципів і методів управління їх впровадженням у вищих навчальних закладах, у процесі, підготовки і розповсюдження необхідної інформації та документів для спеціалістів.

Завдання дисципліни:

  • розкриття сутності освітянських критеріїв управління формуванням та впровадженням  навчальних технологій в освітній організації;
  • формування теоретичних знань та практичних навичок і вмінь щодо процесу управління розповсюдженням передового досвіду у навчальному закладі;
  • організація вивчення інноваційних технологій як цілісного управлінського педагогічного процесу;
  • вивчення механізмів планування та розвитку інновацій у навчально-виховному процесі ВНЗ;
  • ознайомлення із шляхами раціоналізації педагогічних процесів та впровадження оптимальних прийомів і методів навчально-виховних форм;
  • розвиток практичних знань і вмінь щодо праці з методичною документацією в процесі управління;
  • збір та узагальнення інформації щодо оцінювання тривалості та якості інноваційних технологій в освіті і навчанні.