Освіта як основа соціального, політичного, економічного, духовного та культурного розвитку суспільства проголошена державним пріоритетом. Як державний і громадський інститут вона передбачає відповідальність держави і суспільства за стан її функціонування. З одного боку, це зумовлюється тим, що система освіти виступає механізмом самоорганізації, що забезпечує життєдіяльність соціальної системи, змінюючи спосіб трансляції інформації, соціального досвіду, культури й цінностей, впливає на розвиток соціуму.

Освіта стає головним засобом соціальних змін без порушення структури економічного фундаменту. Інвестиції в освіту стають важливим чинником економічного і соціального прогресу (існує пряма залежність між рівнем освіти та продуктивністю праці людини).

Мета - засвоєння теоретико-методичних основ економіки освітньої сфери та її функцій і механізмів, основам аналізу освітньої сфери, міжнародними економічним дослідженнями якості освіті, формування практичних навичок управління освітньою сферою, останнім тенденціями економіки та управління освітньою сферою та реформам в Україні та інших країнах. Навчитися складати аналітичні документи з аналізу освітньої сфери, спрямовані на розвиток і забезпечення змін в освіті.

Завдання - вивчення сутності, цілей та функцій економіки освітньої сфери, основ економічного аналізу освітньої сфери, освоєння систематичних знань про організацію та управління у сфері освіти та сформувати у здобувачів освіти уявлення про економіку та управління освітньою сферою, операційні уміння такого управління на основі розв'язання конкретних ситуацій в нашій країні.