Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо здійснення консультаційної допомоги  з використанням принципів, методів та функцій сучасного менеджменту організацій. 

Об'єктом навчальної дисципліни є відносини між державою та іншими суб’єктами є навчальні заклади.

Предметом навчальної дисципліни є застосування сучасних технологій менеджменту для ефективного управління сучасним навчальним закладом.